CẨM THẠCH 165. Chuyên Bán Cẩm Thạch Tin Cậy - Uy Tín - Chất lượng.

& HƯỚNG DẪN QUÝ KHÁCH ĐO NY VÒNG CẨM THẠCH :
* Khi Mua Vòng Cẩm Thạch , Quý Khách Cần Cung Cấp Cho Chúng Tôi 02 Thông Tin
Về Nhân Khẩu Học Của Quý Khách  : CÂN NẶNG - CHIỀU CAO.
Để Chúng Tôi Biết Tính Ra Số Ny Vòng Cẩm Thạch Phù Hợp Cổ Tay Của Quý Khách.
( Hoặc Quý Khách Thường Đeo Qua Vòng Cẩm Thạch - Vòng Bộ : Vàng ; Cho
Chúng Tôi Biết Số Ny Quý Khách Thường Đeo ).
& HƯỚNG DẪN QUÝ KHÁCH TỰ ĐEO VÒNG CẨM THẠCH :

* Bấm Vào Đây : VIDEO  TỰ ĐEO VÒNG CẨM THẠCH.

_______________________________________________________________

/div>